Onze docenten

Onze docenten vormen de spil van ons onderwijs. Zij staan elke dag voor de klas en kennen de leerlingen goed. 

Een Montessoridocent heeft oog voor het groepsproces en houdt de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig bij. De docenten zijn duidelijk en maken heldere afspraken met leerlingen, groepen en collega’s. Ze zijn beschikbaar voor gesprekken met ouders. Ze weten hun vak helder en enthousiast over te brengen. Ze maken daarbij gebruik van uitdagende opdrachten. Ze leggen ook actief verbanden met andere vakken.

 

Leerlingen krijgen de ruimte om zelf te leren. De docenten begeleiden dat proces en geven positieve feedback. Daarbij houden ze rekening met de verschillen tussen leerlingen. Ze steken veel energie in het opbouwen van een goede band met de klassen en de individuele leerlingen en bewaken de sfeer in de klassen. Problemen en conflicten lossen zij op door middel van dialoog.  Als de leerlingen begeleiding nodig hebben, zorgt de docent voor structuur en overzicht.

Onderwijsassistenten helpen hen daarbij.