Onze vakken

Net als op alle andere scholen in Nederland krijgen alle leerlingen de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Nederlands en Engels zijn voor alle leerlingen verplichte examenvakken.

Daarnaast hebben wij de volgende theorievakken in de onderbouw:

  • science (biologie, natuurkunde en scheikunde)
  • mens & maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis)
  • Duits

 

Op het vaklyceum leer je veel door te doen. Daarom geven we de helft van de tijd praktische vakken zoals:

  • design & ondernemen
  • technologie
  • zorg & welzijn
  • media & ict
  • drama
  • tekenen
  • LO

We geven alle vakken op de manier die past bij het Montessorionderwijs: gericht op het leggen van verbanden en een brede ontwikkeling. Leerlingen leren samenwerken, kiezen, plannen en reflecteren. We hebben aandacht voor hun talenten en ze krijgen volop kansen om te ontdekken waar ze goed in zijn.

Gepersonaliseerd leren

Leerlingen krijgen de eerste twee jaar de tijd om te ontdekken welk niveau bij hen past. In die tijd kunnen ze elk vak op hun eigen niveau volgen. Ze bepalen zelf hoeveel uur ze aan een vak besteden. Na twee jaar is duidelijk op welk niveau ze examen gaan doen.

Digitaal werken

We bereiden onze leerlingen goed voor op de toekomst. Daarom vinden we het belangrijk dat ze vanaf de eerste klas wennen aan het werken in een digitale leeromgeving. Ze krijgen allemaal een laptop of tablet in bruikleen.

Toetsen

De leerlingen maken toetsen op hun eigen niveau. Ze plannen de toets in overleg met hun docent in. 

Profielkeuze in de bovenbouw

De bovenbouw BB- en KB-leerlingen hebben gekozen voor één van de onderstaande profielen waarin ze in klas 4 examen doen:

• Economie & Ondernemen 

• Zorg & Welzijn

• Media, Vormgeving & ICT

Ook volgen de leerlingen enkele keuzevakken

 

Leerlingen die VMBO TL volgen, krijgen theoretische vakken en kunnen in de bovenbouw kiezen uit één van de volgende profielen 

• Economie

• Zorg & Welzijn

• Landbouw

• Techniek

• Route 83

Bij elk profiel horen verplichte vakken en vakken die een leerling kan kiezen.