Onze niveaus

De eerste twee jaar krijgen de leerlingen bij ons de tijd om te ontdekken wat hun talenten zijn en welk niveau bij hen past.  

We bieden de volgende niveaus aan:

 

basisberoepsgerichte leerweg (BB)

kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

theoretische leerweg (TL) en,

havo

 

Alle niveaus zitten in de eerste twee jaar bij elkaar in de klas. Zo kunnen de leerlingen makkelijk van niveau wisselen terwijl ze in hun eigen klas blijven.

In het derde leerjaar weten we welk niveau bij de leerling past. Havo leerlingen gaan dan naar het Montessori Lyceum aan de Helperbrink.

Tl en tl/havo

Deze niveaus zijn vooral voor de leerlingen die meer theoretisch willen en kunnen werken.

Creatieve leerlingen uit deze stroom kunnen kiezen voor Route 83: een speciale leerroute gericht op media, vormgeving en ICT. De leerlingen werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau in een prachtige digitale omgeving. Wij zijn de enige school in Groningen die deze route aanbiedt. 

Na hun eindexamen kunnen de leerlingen doorstromen naar een (creatieve) mbo-opleiding niveau 3 en 4, of de havo.

BB en KB

Dit zijn de niveaus voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn en een beroep willen leren. Hierop sluiten we aan met ons onderwijs. De leerlingen hebben ook theoretische vakken, maar dan vooral met een praktische benadering. De leerlingen leren praktisch, binnen en buiten de school. De groepen zijn klein, vaak niet groter dan 24 leerlingen per klas. Zo geven we leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen op hun eigen tempo.

BB leerlingen gaan na hun eindexamen door naar een mbo-opleiding niveau 2. KB leerlingen naar mbo niveau 3 of 4.